Choď na obsah Choď na menu
 


Humenné - Mesto

 

HUMENNÉ - MESTO, Dekanát Humenné, Košická arcidiecéza, INÉ NÁZVY: Homonna – 1773, 1808, 1863 – 1913, Humenne - 1773, 1786, Humenau - 1786, Hommona - 1786, Homenau - 1808, Humenné - 1808, 1920 – , maď.: Homonna, nem.: Homenau, Hummel, ADRESA: RKFÚ, Brestovská 1, 066 01 Humenné, tel.: 057/ 775 27 28, fax: 057/ 775 20 50, zaopatrovacia služba: 0907/ 641 757, matejm@atlas.sk, http://www.rimkat.sk/schem2/farnost-19-sk, KŇAZI: farár Babčák Matej, JCLic., 057/ 775 20 50, matejm@atlas.sk (k 19. 2. 2006 - aj k r. 2009), kaplán Dulín Ján, PaeDr., ThLic., kaplán Roba Rastislav (k r. 2009), Záleha Marcel, OFMConv. (k r. 2009), nemocničný kaplán Hvišč Jozef (k r. 2009), PREDCHODCOVIA - farári a administrátori: 1615 - 1617 - prefekt jezuitského kolégia Pongrácz Štefan, svätý, Kosovický Gabriel, bazilián, pravoslávny - uniat, niekedy medzi r. 1648 - 1660 slúžil omše v západnom obrade, 1684 – dekan Haburay Ladislav, k r. 1736 – dekan – farár Fráter Juraj, k r. 1804 – Berzeviczy Ján, od 1. 7. 1914 - Bélafi Valentín, kapláni: pred r. 2008 - Rojak Marek, pred r. 2008 - Milan Dubóczi, dubim@pobox.sk, pred r. 2008 - kaplán Fábry Peter, (2008) - (2009) - Gejguš Radoslav, Mgr., jozef@libero.it, (2008) - (2009) - Jalčák Miloš, vo farnosti: po r. 2000 – do 2. 2. 2009, kedy zomrel na odpočinku Bartko Ladislav, kanonik, RODÁCI: Baláž Alexej (narodený 11. 6. 1943), Karľa Viliam, SJ (ordinovaný 1990), Buzinkai Richard (ordinovaný 2000), Harakaľ Michal, Mgr., michal.harakal@svrodina.sk, michal.harakal@post.sk, m.harakal@centrum.sk, (ordinovaný 2004), Kuľha Jozef (ordinovaný 2004), Marušák Mannes Stanislav (ordinovaný 2004), Veľas Marek (ordinovaný 2004), OBYVATEĽSTVO: k r. 2001: 26 400, 15 360 rím. kat., spolu s filiálkami Brestov, Kochanovce, 27 696, 16 522, k r. 2000: 22 914, 11 335 rím. kat., k r. 1910: 4 508, 2 189 rím. kat., 553 gréckokat., 1 pravoslávny, 58 ev. a. v., 136 kalvínov, 1 unit., 1 570 židov, k r. 1880: Slováci, Maďari, Nemci, SVÄTÉ OMŠE - Kostol všetkých svätých (15. st.) - nedeľa: 7:30, 9:00, 10:30, 18:00, kostol sv. Košických mučeníkov (1995), Kostol Sedembolestnej Panny Márie - Kalvária (1849), kaplnka Panny Márie Matky Ustavičnej pomoci - nemocnica (1993), CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE: Focolare, kontakt: Katolícka charita, Kukorelliho (pondelok - piatok od 7:00 do 15:00, Pápežské misijné diela, Štefan Kondis, Kukorelliho ul. 1498/ 10, 066 01 Humenné, tel.: 0933/ 775 01 26, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Duchnovičova ul., Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, FILIÁLKY: Brestov, Kochanovce, ZSJ: Humenné – stred, Staré kasárne – Mierová ul., Sídlisko I, Školský areál, Pod Kalváriou, Kalvária – Brestovská cesta, Kudlovce, Poľana, Handriks, Sídlisko II – východ, Sídlisko II – západ, Sídlisko II – juh, Valaškovce, Krámová, Podskalka (Gréckokatolícky kostol na Podskalke patrí ku gréckokatolíckej farnosti Porúbka), Sídlisko Pod Sokolejom – západ, Priemyslený obvod II, Železničná stanica, Priemyselný obvod I, Suchý jarok, Dubník – Gaštanová, Hubková, Niečeca, Kapitančina, Mlynisko, Všešportový areál, Sídlisko III – východ, Sídlisko Pod Sokolejom – východ, DEKANÁT HUMENNÉ: K r. 2013: Hrubov, Humenné, Humenné – Sídlisko III., Jankovce, Lieskovec, Ľubiša, Medzilaborce, Nižná Sitnica, Ohradzany, Papín, Topoľovka, Udavské, Vyšný Hrušov, Zbudské Dlhé, k r. 1915 boli farnosťami: Dlhé nad Cirochou, Lieskovec, Ľubiša, Ohradzany, Papín, Ptičie, Snina, Strážske, Udavské, Vyšný Hrušov, Zbudské Dlhé, Z HISTÓRIE: Zmienka o kostole: k r. 1300, zmienka o farnosti: 1332, v r. 1583 zanikla katolícka farnosť, 1615 – 1640 - jezuitské gymnázium, v r. 1684 – po reformácii obnovená katolícka farnosť, od r. 1721 sa vedie matrika, v r. 1960 bola pričlenená k mestu obec Kudlovce (v r. 2001 už nie je ani mestskou časťou, tvorí len ZSJ), v r. 1971 obec Lackovce, k r. 2001 však už sú Lackovce samostatné, v roku 1971 aj obec Jasenov, táto sa však v r. 1990 osamostatnila, ĎAĽŠIE INFO: Lenčiš Štefan: Z dejín farnosti Humenné, diplomová práca, Spišská Kapitula 1997, Rodinné spoločenstvo, november 1998,

Brestov, filiálka farnosti Humenné - Mesto, Dekanát Humenné, Košická arcidiecéza, OBYVATEĽSTVO: 543, 486 rím. kat., 35 gréckokat., Kostol Ducha Svätého (1929)


Kochanovce, filiálka farnosti Humenné - Mesto, Dekanát Humenné, Košická arcidiecéza, 753, 676 rím. kat., 48 gréckokat., Kostol narodenia sv. Jána Krstiteľa

Kudlovce (Kudlócz - 1808, Kudlowce - 1808, Kúdlóc - 1863, Kudlóc - 1873 – 1902, Kurucfalva - 1907 – 1913, Kudlovce - 1920 – 1960), zaniknutá obec, pričlenením k mestu Humenné v r. 1960, k r. 2001 ZSJ mesta Humenné, je súčasťou niektorej z humenských farností

Zoznam farností Horného Zemplína

Celoslovenský zoznam farností


 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.